"AKCJA LATO 2023" - OFERTA

1. Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku zaprasza do skorzystania z oferty AKCJA LATO 2023 w dwóch turnusach:

turnus I. - 03.07-07.07.2023

turnus II. - 10.07-14.07.2023

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5

2. Półkolonie organizowane przez ZSP 6 skierowane są przede wszystkim do uczniów klas 1-3 z SPnr6 w Gdańsku

3. O przyjęciu kandydata decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez link aktywny na stronie szkoły oraz FB Sympatycy Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku

Rozpoczęcie rekrutacji:

  • rozpocznie się w dniu 13.06.2023r od godziny 15:00 poprzez link na dole strony
  • trwa do dnia 16.06.2023 r. do godziny 24:00

4.Informacje o rekrutacji:

  • Obowiązuje wypełnienie danych w kwestionariuszu poprzez link, który będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły ZSP nr 6 oraz FB Sympatycy Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku

Kryteria rekrutacji:

- Rodzice dziecka oboje pracujący

- Rodzic samotnie wychowujący dziecko

- Wielodzietność „3+”

- Uczeń kasy 1-3

  • Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które spełniają podane kryteria

W sytuacji kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu na półkolonie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

  • Po zakończeniu rekrutacji zostanie wysłana informacja o zakwalifikowaniu dziecka, przez e-dziennik do dnia 20.06.2023r. (wtorek) do godziny 17.00

      oraz na tablicy informacyjnej wejście budynku A zostaną wywieszone listy uczestników.

  • Karta kwalifikacyjna na półkolonie jest do pobrania w plikach poniżej. 

5.Zebranie z Rodzicami dzieci zakwalifikowanych odbędzie się dnia 21.06.2023r. (środa) o godz. 17.00.
Obecność obowiązkowa
. Obowiązkowo również należy przynieść kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku.

6. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie wynosi

200zł – program (płatne gotówką w dniu zebrania)

LINK DO ZAPISÓW: