INTENDENT w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

  JOANNA BUJARSKA

  Kontakt mail:j.bujarska@zsp6.edu.gdansk.pl

  Tel.: 58 733 43 07

  UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

  Informujemy, iż dni 24,25,26.05.2022 nie są wliczane do kalendarza dni żywienia, stąd też za te 3 dni nie będą naliczane opłaty za obiady.

  DZIĘKUJEMY

  ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI TYLKO NA WYŻEJ WYMIENIONEGO MAILA LUB TELEFON!!!

  • ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DLA KLAS 0-3 oraz SPORTOWYCH-  DO GODZINY 7.00 NA DANY DZIEŃ. ZGŁOSZENIA PO WYZNACZONEJ GODZINIE BĘDĄ ZAZNACZANE OD DNIA NASTĘPNEGO.
  • ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DLA KLAS 4-8-CATERING -DO GODZ.12.00 NA NASTĘPNY DZIEŃ ROBOCZY.

  Intendent nie ma dostępu do e-dziennika,

  wysyłane zgłoszenia nieobecności na obiedzie na e-dziennik nie są zaznaczane i odliczane.

  Szanowni Państwo, opłaty za obiady,

  które są wpłacane na konto ogólne szkoły - będą zwracane.

  WPŁATY WPŁACAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE NA INDYWIDUALNE KONTO UCZNIA

  W przypadku nie uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie,

  w drugim dniu roboczym po wyznaczonym terminie,

  dziecko nie otrzyma obiadów,

  DO MOMENTU UREGULOWANIA PŁATNOŚCI.