INFORMACJA do UMOWY NA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

(umowy dotyczą klas 0-3, umowy dla klas 4-8

będą dostępne w późniejszym terminie

z przyczyn niezależnych od szkoły)

UMOWĘ należy CZYTELNIE WYPEŁNIĆ

wraz ze WSZYSTKIMI DANYMI,

oraz PODPISEM RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

(tylko umowy poprawnie wypełnione będą przyjmowane)

Złożyć u INTENDENTA w pokoju nr A1.25a w godzinach 6.30-14.00 od pn.-pt.,

lub przesłać na adres mailowy intendenta w formie pliku PDF:

j.bujarska@zsp6.edu.gdansk.pl

Umowy będą przyjmowane tylko w niżej wymienionych terminach:

- 1- 3.09.2021- tylko ci uczniowie otrzymają obiad we wrześniu

Następny termin składania umów:

  • 23 - 27.09.2021-ci uczniowie dostaną obiad od października.

  INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIÓW KLAS 2-8 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Jeżeli uczeń korzystał z obiadów w roku szkolnym 2020/21

i w nowym roku szkolnym 2021/22,

też będzie uczęszczał na szkolne obiady

NALEŻY WYPEŁNIĆ NOWĄ UMOWĄ,

NUMER KONTA DO WPŁATY ZA OBIADY POZOSTAJE BEZ ZMIAN.