W związku z wprowadzoną zmianą terminu ferii zimowych informujemy, iż następiły zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021:

04.01.-15.01.2021- FERIE ZIMOWE

02.02.2021- ostateczne wystawienie ocen śródrocznych

04.02.2021- rozpoczęcie II okresu 

10.02.2021- zebrania z rodzicami klas 1-3

11.02.2021- zebrania z rodzicami klas 4-8