UWAGA!

PILNE I WAŻNE!

DOTYCZY POBYTU UCZNIÓW KL. 1-3 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa

oraz realizacji zaleceń i wytycznych GIS, MEN, MZ,

a co za tym idzie ograniczonymi możliwościami w zakresie opieki świetlicowej dla dzieci:

- prosimy o składanie deklaracji dotyczącej pobytu dziecka kl.1-3 w świetlicy szkolnej w terminie do 31.08.2020 r. w formie skanu (zdjęcie) na adres e-mail szkoły sekretariat@sp6.edu.gdansk.pl

- do świetlicy przyjmowane będą dzieci w sytuacji, gdy oboje rodzice/opiekunowie pracują i nie mogą zapewnić opieki w zadeklarowanym czasie.

Świetlica rozpoczyna działalność 02.09. 2020 r. (środa)

W załączeniu wzór deklaracji.