INFORMACJA O OBIADACH SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/23

OBIADY DWUDANIOWE W CENIE 7,00 ZŁ

Obiad będzie wydawany od dnia 12.09.2022 r.,

dla Zerówki – wszystkie dzieci, których rodzice podpiszą umowę o korzystanie z posiłku

dla klas 1, 2, 3 – wszyscy uczniowie, których rodzice podpiszą umowę o korzystanie z posiłku

dla klas 4-8 – obiady wydawane będa od 3 października

GODZINY WYDAWANIA OBIADÓW:

1 PRZERWA OBIADOWA : 11.00 - 11.20

2 PRZERWA OBIADOWA : 12.05 - 12.25

3 PRZERWA OBIADOWA : 13.10 - 13.30

4 PRZERWA OBIADOWA : 14.15 - 14.35

Uczniowie przychodzą według harmonogramu, który zostanie ułożony z dostosowaniem do planu lekcji. Zerówki jedzą obiad w swoich salach.

Do zapłaty za miesiąc wrzesień:  15 obiadów x 7,00 zł = 105,00 zł

Płatność po otrzymaniu Indywidualnego Numeru Konta dla nowych uczniów,

dla uczniów, którzy korzystali z obiadów w SP6 w roku ubiegłym numer konta bez zmian.

Powyższe zasady wydawania obiadów związane są z ograniczeniami lokalowymi, kuchnia może przygotować do 600 obiadów jednorazowo oraz bardzo dużą ilością przyjętych uczniów do SP6.