Wniosek należy złożyć w terminie:

 04.05.2022 od godz. 9.00 – 20.05.2022 do godz. 15.00

w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku

 

Dokumenty:

  • Świadectwo uzyskania promocji do klasy programowo wyższej należy złożyć od dnia 27.06.2022r. do dnia 06.2022r. do godz. 15.00
  • Przed przystąpieniem do testów do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki siatkowej lub pisemną zgodę rodzica na udział w testach.

 

Terminy testów sprawnościowych:

  • I Termin: 04.06.2022 godzina 9:00
  • II Termin: 09.06.2022 godzina 18:00


*Miejsce:
Hala sportowa ZSP 6, ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk

Pozostałe terminy:

  • 24.06.2022r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej,
  • 30.06.2022r. godz. 12.00 Publikacja listy zakwalifikowanych,
  • 30.06.2022 r od godz. 12.00 – 07.07.2022 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata w postaci złożenia pisemnego oświadczenia w placówce,
  • 08.07.2022r. godz. 12.00 Publikacja listy przyjętych