Strona główna - Szkoła Podstawowa nr 6

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
->Szkoła Podstawowa nr 6
->Przedszkole nr 6

Czytaj więcej: Wiadomości

Wiadomości

 • #RAZEMNAŚWIĘTA

  Podziękowanie za udział w III edycji akcji

  „Razem na Święta”.

  Podsumowanie inicjatywy znajdą Państwo

  w komunikacie dostępnym na stronie MEiN 
  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ponad-12-tys-zgloszen-w-akcji-razem-na-swieta--dziekujemy.

   

  Z poważaniem

  Anna Ostrowska
  Zastępca Dyrektora
  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  List otwarty do uczestników Programu

  „Twoje dane –Twoja sprawa”

  XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

  Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy w celu podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych w życiu każdego człowieka. Obchodzony jest 28 stycznia w całej Europie, w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych –najstarszego aktu prawnego, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2007 roku jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dzień Ochrony Danych Osobowych organizowany przez szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli ma dla nas wymiar szczególny.

  Celem Dnia jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz ochrony danych osobowych dzieci i młodzieży. Aby osiągnąć te zamierzenia istotne jest również podniesienie poziomu wiedzy dyrektorów placówek oświatowych, rodziców i nauczycieli oraz zwrócenie uwagi środowiska lokalnego na istotne kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz poszanowania prawa do prywatności. Cieszę się, że Program „Twoje dane –Twoja sprawa”, którego jesteście Państwo uczestnikami, zrzesza tak dużo szkół i placówek oświaty, bo niemal 400 w bieżącej, XI już edycji. Co roku w ramach Programu zostaje przeszkolonych ponad 4 000 nauczycieli, podejmujących różne działania edukacyjne, zarówno w szkołach,

  jak i w lokalnych społecznościach. Co roku odbywa się ponad 1000 inicjatyw edukacyjnych skierowanych do uczniów, nauczycieli, rodziców, seniorów i środowiska lokalnego, w których bierze udział ponad 45 000 uczniów. W tym roku, mimo zaistniałej sytuacji związanej z pandemią, również odbędzie się duża liczba zajęć, warsztatów, gier i zabaw organizowanych z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. Dziękuję za Państwa ogromne zaangażowanie i przygotowanie tak wielu wydarzeń, które będą realizowane nie tylko wśród uczniów i nauczycieli, ale także w środowisku lokalnym czy na arenie międzynarodowej. Różnorodność form i liczba atrakcji organizowanych w ramach Programu przerosła nasze oczekiwania. Tych, którzy jeszcze nie zaplanowali działań, zachęcam do wspierania tego przedsięwzięcia w ramach Programu „Twoje dane –Twoja sprawa” i organizowania inicjatyw o zasięgu lokalnym na rzecz bezpieczeństwa

  i ochrony prywatności młodych użytkowników Internetu. Jest to szczególnie ważne w dobie nauki i pracy zdalnej -kiedy znacznie więcej czasu spędzamy w przestrzeni cyfrowej. Chciałbym również podkreślić, to co w ochronie danych osobowych jest szczególnie istotne. Kluczowym aspektem w ochronie naszej prywatności jest dokonywanie przez nas właściwych wyborów, które pociągają za sobą określone konsekwencje. Zwracajmy uwagę na to, jakie informacje udostępniamy o sobie i o innych, szczególnie w cyfrowej rzeczywistości. Zwracajmy szczególną uwagę na to, w jaki sposób nasze dane przetwarzają inne podmioty i korzystajmy z przysługujących nam praw dotyczących ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych to sedno umiejętności cyfrowych. O tym rozmawiajmy ze swoimi dziećmi, z uczniami. Młodzi ludzie powinni być świadomi przysługujących im praw i konsekwencji swojego działania. Ta wiedza pozwoli im podejmować rozważne decyzje dotyczące tego, które informacje chcą ujawnić, komu i pod jakimi warunkami. Pamiętajmy również, że praktyczny aspekt tej edukacji jest bardzo ważny. Nie chodzi tylko o nabywanie wiedzy, ale kluczowe jest budowanie świadomości i rozumienie zjawisk związanych z ochroną prywatności, aby skutecznie wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu. Wyrażam nadzieję, że Dzień Ochrony Danych Osobowych będzie dla Państwa wyjątkową okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw nowoczesnych technologii. Natomiast materiały edukacyjne, które otrzymali Państwo w ramach Programu „Twoje dane –Twoja sprawa”, stanowić będą wielkie wsparcie w procesie poszerzania świadomości młodych ludzi. Niech edukacja na temat ochrony prywatności oraz bezpiecznego przetwarzania danych osobowych będzie stałym elementem codziennego procesu kształcenia oraz solidnym fundamentem podejmowanych działań w każdej placówce oświaty. Życzę Państwu wielu inspirujących spotkań z ochroną danych osobowych i owocnych dyskusji, a także potężnej dawki energii i inspiracji do dalszych działań w ramach Programu „Twoje dane –Twoja sprawa”.

  Serdecznie pozdrawiam,

  Jan Nowak

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Biblioteka

  ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  UWAGA! CZASOWA ZMIANA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI!

  GODZINY PODANE NA ZAŁĄCZONYM PLAKACIE!

  Od 19 stycznia br. nasza biblioteka

  będzie czynna od poniedziałku do piątku

  w godzinach wskazanych na plakacie.

  Przypominamy, że pod adresem

  https://m029737.molnet.mol.pl/

  znajduje się katalog on-line,

  w którym można sprawdzić,

  czy dana książka jest dostępna w bibliotece.

  Przy niektórych tytułach w opisie bibliograficznym

  zamieszczone są linki

  odsyłające do tekstu

  udostępnionego w sieci (zasoby on-line).

 • Lawendowe Wieści styczeń 2021

  Na zewnątrz mróz,

  a nasze Lawendowe Wieści gorące!

  Zachęcamy do zanurzenia

  w ogrzewających nasze serca tematach.

  Przytulnego zaczytania!

  Link:

logowanie.png

Kalendarz wydarzeń.

styczeń 2021

Slajdy

powrót do góry