Strona główna - Szkoła Podstawowa nr 6

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
->Szkoła Podstawowa nr 6
->Przedszkole nr 6

Czytaj więcej: Wiadomości

Wiadomości

 • Nowa Poradnia Psychologiczna - Psychoterapeutyczna w Gdańsku

  Od 1 kwietnia ruszyła Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży przy gdańskim szpitalu psychiatrycznym.

  Porady psychologiczne, psychologiczno-diagnostyczne, psychoterapia indywidualna, rodzinna i grupowa, sesje wsparcia psychospołecznego - taką pomoc bez skierowania uzyskają Państwo w nowej poradni dla dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy i wsparcia w problemach psychicznych. Na wizyty można się rejestrować na stronie poradni.

  Poradnia mieści się w budynku nr 17 (poziom -1, rejestracja i gabinety w pokojach nr 89 i 94) na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Tadeusza Bilikiewicza przy ul. Srebrniki 17 w Gdańsku.

  Zarejestrować się można od 1 kwietnia 2021 roku dzwoniąc pod numer telefonu 570213101.

  Pisząc na adres e-mail: poradnia_psychoterapeutyczna@wsp-bilikiewicz.pl

  Rejestracja online dostępna jest na stronie internetowej 

   http://szpital.wsp-bilikiewicz.pl/szpital/oddzialy/poradnia-psychologiczno-psychoterapeutyczna

   

 • Potyczki ortograficzne dla kl. 2-3

  SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

  „POTYCZKI ORTOGRAFICZNE”

  DLA KLAS II – III ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 6 w GDAŃSKU

  Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku

  Cele:

  - motywowanie uczniów do poznania zasad polskiej ortografii

  - i interpunkcji,

  - doskonalenie sprawności poprawnego posługiwania się językiem polskim w piśmie,

  - rozwijanie umiejętności pisania ze słuchu, zachęcanie do starannego

  - i estetycznego zapisu wyrazów,

  - odkrywanie talentów polonistycznych, wspieranie uczniów zdolnych

  - w rozwijaniu i poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności.

  Organizacja i przebieg konkursu:

  1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych:

  - uczniów klas II,

  - uczniów klas III.

  2. Eliminacje konkursowe przebiegają w dwóch etapach:

  I etap - eliminacje klasowe,

  II etap - eliminacje szkolne – finał.

  3. Eliminacje klasowe przeprowadza wychowawca klasy na podstawie przygotowanych przez siebie sprawdzianów.

  4. Do II etapu zakwalifikowanych zostaje po maksymalnie 3 uczniów z każdej klasy.

  5. Listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu, wychowawca klasy zgłasza do organizatorów konkursu do dnia 11 maja 2021r.

  6. Eliminacje szkolne odbędą się stacjonarnie dnia 18 maja 2021r. o godz. 8.00 (klasy 2) o godz. 9.30 (klasy 3). Uczestnicy finału piszą 45 - minutowy sprawdzian ortograficzny składający się z dwóch części:

  - dyktanda słuchowego,

  - zadań sprawdzających znajomość zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego (patrz: zakres wymagań).

  7. Podsumowanie Konkursu i wręczenie laureatom dyplomów i nagród odbędzie się 1 czerwca 2021r.

  8. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu i organizacji konkursu.

  9. Zadania konkursowe nie będą udostępniane.

  Uwaga! Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu.

  Organizatorki Konkursu

  Marta Fiergolska

  Małgorzata Kilich

 • Zebrania z Rodzicami klas I-VIII

  Serdecznie zapraszamy

  na zebrania z rodzicami klas I-VIII,

  które odbędą się zdalnie

  na platformie MS Teams.

  Szczegółowy harmonogram

  w rozwinięciu (załącznik).

logowanie.png

Kalendarz wydarzeń.

kwiecień 2021

Slajdy

powrót do góry