Strona główna - Szkoła Podstawowa nr 6

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
->Szkoła Podstawowa nr 6
->Przedszkole nr 6

Czytaj więcej: Wiadomości

Wiadomości

 • Lawendowe Wieści styczeń 2021

  Na zewnątrz mróz,

  a nasze Lawendowe Wieści gorące!

  Zachęcamy do zanurzenia

  w ogrzewających nasze serca tematach.

  Przytulnego zaczytania!

  Link:
 • Biblioteka

  ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  Od 19 stycznia br. nasza biblioteka

  będzie czynna od poniedziałku do piątku

  w godzinach wskazanych na plakacie.

  Przypominamy, że pod adresem

  https://m029737.molnet.mol.pl/

  znajduje się katalog on-line,

  w którym można sprawdzić,

  czy dana książka jest dostępna w bibliotece.

  Przy niektórych tytułach w opisie bibliograficznym

  zamieszczone są linki

  odsyłające do tekstu

  udostępnionego w sieci (zasoby on-line).

 • Ogłoszenie

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

  Od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie  klas I-III 

  powracają do nauki stacjonarnej na terenie szkoły.

  Nauka odbywać się będzie w reżimie sanitarnym,

  zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIS i MZ

  oraz regulacjami wewnątrzszkolnymi, czyli Procedurami bezpieczeństwa

  dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania występowania COVID – 19

  obowiązującymi naszej szkole od 1.09.2020 r.

  oraz załącznika do Procedur obowiązującego od 18.01.2021 r.

  Oba dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce DLA RODZICA – DOKUMENTY.

  Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym

  zgodnie z planem obowiązującym od 1.09.2020 r. 

  ( przed przejściem w tryb nauki zdalnej ).

   

  Klasy 2 D, 2 E, 3 A, 3 B, 3 C

  będą miały lekcje  z salach w budynku C:

   

  2 D – C 1.08

  2 E – C 1.09

  3 A – C 2.07

  3 B – C 2.08

  3 C – C 2.09

  Świetlica – bud. C sala C 1.07

  Wejście, świetlica, szatnia dla w.w. oddziałów

  znajdują się w budynku C.

   

  Ze względu na liczbę oddziałów edukacji wczesnoszkolnej

  oraz wytyczne MEiN, zmieni się sposób

  korzystania uczniów ze stołówki szkolnej oraz świetlicy.

  Harmonogram wejść do stołówki

  znajduje się na stronie internetowej szkoły.

   

  Szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazane przez wychowawców klas.

   

 • Konkurs "Białe szaleństwo"

  Z uwagi na brak chętnych
  Prezydium Rady Rodziców unieważnia konkurs
  Kutia, choinka, bombka i trąbka, czyli… świąteczne zwyczaje”
  Prezydium Rady Rodziców ogłasza kolejny konkurs na styczeń
  "Białe szaleństwo",
  termin nadsyłania prac 31 stycznia - regulamin w załączeniu.

  Regulamin konkursu Prezydium Rady Rodziców

  „Białe szaleństwo”

  1. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 6, przy czym materiał konkursowy może być przygotowywany w formie pracy zbiorowej uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
  3. a) przygotowanie materiału konkursowego w tematyce „Białe szaleństwo” przedstawiający formy aktywności sportowej związanej ze śniegiem,
  4. b) przesłanie materiału konkursowego (w formie zdjęcia lub nagrania) na adres poczty elektronicznej Rady Rodziców do godziny 23:59 31 stycznia 2021 roku,
  5. c) przesłanie wraz z materiałem konkursowym:

  - zgody rodzica na udział w konkursie zgodnie z załączonym wzorem,

  - imienia, nazwiska i klasy ucznia/ów przygotowujących materiał konkursowy,

  1. d) opłacenie składki na Radę Rodziców za okres do stycznia 2021 roku włącznie.
  2. Materiał konkursowy może być przygotowany dowolną techniką – może to być praca plastyczna każdego rodzaju, nagranie (do 5 minut), zdjęcie, występ artystyczny przy czym przesłanie zgłoszenia, musi mieć formę nagrania w formacie MPEG4 lub zdjęcia w formacie JPG/PDF. Prace prosimy wysyłać na adres e-mail radarodzicow.sp6.gdansk@gmail.com tytułem: Imię Nazwisko ucznia, Klasa, Tytuł konkursu.

  Nie spełnienie w/w wymogów powoduje odrzucenie zgłoszenia.


  1. Rozstrzygnięcie konkursu odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

  - I – klasy 0-3,

  - II – klasy 4-8.

  1. Pula nagród w każdej kategorii wiekowej wynosi 300 (trzysta) złotych i będzie miała formę bonu do sklepu Empik. Przewidywane nagrody:

  - miejsce pierwsze – bon o wartości 100 (stu) złotych,

  - miejsce drugie – bon o wartości 80 (osiemdziesięciu) złotych,

  - miejsce trzecie – bon o wartości 60 (sześćdziesięciu) złotych,

  - dwa wyróżnienia – bon o wartości 30 (trzydziestu) złotych.

  1. Wyboru zwycięzców w danej kategorii wiekowej będą dokonywali członkowie Prezydium Rady Rodziców, których dzieci nie występują w konkursie danej kategorii wiekowej, zwyczajną większością głosów.
  2. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 8 lutego 2021 roku.

   

logowanie.png

Kalendarz wydarzeń.

styczeń 2021

Slajdy

powrót do góry