Strona główna - Szkoła Podstawowa nr 6

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
->Szkoła Podstawowa nr 6
->Przedszkole nr 6

Czytaj więcej: Wiadomości

Wiadomości

 • Sukces ucznia kl. 8A

  Miło nam poinformować, że Olivier Starczewski,
  uczeń kl. 8 A, otrzymał wyróżnienie
  w Konkursie Historyczno-Literackim
  „O tym szumią drzewa i mówią kamienie”
  za pracę „Historia ludzkim cierpieniem zapisana – Piaśnica i Obława Augustowska
  symbolem męczeństwa narodu polskiego”.
  To I etap Międzyregionalnego Patriotycznego Projektu Edukacyjnego
  „Bez Przedawnienia – Prawda i Pamięć o Piaśnicy
  i Obławie Augustowskiej” – konkursu – organizowanego
  przez Pomorskiego Kuratora Oświaty we współpracy
  z Podlaskim Kuratorem Oświaty pod patronatem
  Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  Wojewody Pomorskiego, Wojewody Podlaskiego,
  Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego.
  Gratulujemy!
 • "Trzymaj formę" XV OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

  XV Ogólnopolski Program Edukacyjny

  „Trzymaj Formę”

  Tak jak w poprzednim roku szkolnym tak i w tym bieżącym 2020/21, uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „ Trzymaj Formę” zorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federacją Producentów Żywności Związek Pracodawców pod patronem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocje zasad aktywnego stylu życie i zbilansowanej diety, opierając się na odpowiedzialnych wyborach jednostki.

  W ramach programu szkoła zorganizowała szereg projektów edukacyjnych, jak np. „Tydzień zdrowego kręgosłupa”, „Tydzień zdrowej stopy”, szereg zawodów szkolnych i pozaszkolnych w trybie stacjonarnym i online, warsztatów profilaktycznych i lekcji WF online o tematyce prozdrowotnej, jak np. Zasady zdrowego odżywiania.; Piramida zdrowego żywienia i zasady zdrowego stylu życia.; Co to jest BMI jak je obliczać?; Obliczamy PPM i CPM korzystając z gotowego Kalkulatora kalorii. Net. ; Co to jest stres? Jak sobie z nim radzić?; Korzystny wpływ spaceru na zdrowie naszego kręgosłupa.; Higiena snu.; Znaczenie wody w organizmie- Dzień wody.; Wpływ nadmiaru cukru na organizm.; Jestem tym, co jem. , Co to jest kaloria? Itp.

  Wszystkie zrealizowane akcje w ramach tego programu pomogły promować aktywność fizyczną oraz zróżnicowany i zbilansowany sposobu odżywiania się młodzieży. Traktowały problem zdrowego trybu życia całościowo, odnosząc się do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększenia zainteresowania problematyka prozdrowotną.

  Na zakończenie szkolny koordynator programu złożył obszerne sprawozdania z podjętych przedsięwzięć, w wyniku czego Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 otrzymał Certyfikat uczestnictwa w programie.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w zrealizowanie Programu, a w szczególności uczniom za ich codzienny trud włożony w udział we wszystkich przygotowanych akcjach, nauczycielom WF za rzeczowe przeprowadzenie szeregu zajęć WF o tematyce prozdrowotnej oraz wychowawcom za pomoc i opiekę nad uczniami podczas realizacji przygotowanych projektów oraz dyrekcji szkoły i Radzie rodziców za sponsorowanie nagród w rywalizacji sportowej.

  Koordynator

  Agnieszka Giedrojć- Gurin

 • HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU

  HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
   
  25.06.2021 (piątek)
   
  · KLASY „0”
   
  g. 11:30- 0a, 0c, 0e
   
  g.12:30- 0b, 0d
   
  Zakończenie roku kl. 0 w poszczególnych salach lekcyjnych
  danych klas.
   
  · KLASY I-II
   
  g. 9:00
   
  Ia, Ic, Id, Ie, If, Ii (wejście od strony patio)
   
  IIa, IIc, IIe, IIf (wejście główne do bud.A)
   
  g. 10:30
   
  Ib, Ih, Ig, Ij, Ik (wejście od strony patio)
   
  IIb, IId , IIg (wejście główne do bud.A)
   
  · KLASY III
   
  g. 9:00 AULA bud. B (wejście od strony boiska)
   
  Zakończenie roku dla kl. I-II w poszczególnych salach lekcyjnych danych klas
   
  W zakończeniu roku szkolnego kl. 0-III
  wraz z uczniem może uczestniczyć 1 rodzic/opiekun.
   
  · KLASY IV-VII
   
  g.10:00
   
  klasa V A godz. 9.00 (wyjątek!)
   
  Zakończenie roku szkolnego w poszczególnych salach danych klas
   
  · KLASA VIII
   
  g. 11:30 AULA bud.B (wejście od strony boiska)
 • Dzień Ojca

  Dzień Ojca – święto
  będące wyrazem szacunku
  i wdzięczności ojcom.
  W Polsce obchodzone jest
  corocznie 23 czerwca, od roku 1965.
  Dużo dobra Tatusiowie!
  https://view.genial.ly/60ca2c659124a70dd0d73c43/interactive-content-genially-sin-titulo
   
  /p. Tatiana Nowakowska/

logowanie.png

Kalendarz wydarzeń.

czerwiec 2021

Slajdy

powrót do góry