INFORMACJE dla uczniów i rodziców / opiekunów prawnych

ODBIÓR ĆWICZEŃ

KLASY I-III – materiały ćwiczeniowe będą wydawane 1 września 2021 r.– do odbioru u wychowawcy klasy.

KLASY IV-VIII – materiały ćwiczeniowe będą wydawane 1 września 2021 r. lub w późniejszym terminie – uzależnione od decyzji wychowawcy klasy.

UŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW

Kolejność działań ze strony rodziców / opiekunów prawnych:

- pobranie i wydrukowanie w 2 egzemplarzach Umowy użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych (druk do pobrania w plikach), która będzie obowiązywała przez cały okres edukacji dziecka w naszej szkole;

- zapoznanie się z umową i wypełnienie jej niezmazywalnym długopisem;

- przekazanie wychowawcy klasy umowy czytelnie podpisanej – w 2 egzemplarzach;

- sprawdzenie stanu podręczników w ciągu tygodnia od ich odbioru;

- w przypadku braku uwag podpisanie wszystkich podręczników i obłożenie ich w sztywne okładki;

- obowiązkowe zapoznanie się z Regulaminem udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych – dostępny na stronie internetowej Szkoły w zakładce INFORMACJE / BIBLIOTEKA / PODRĘCZNIKI.

Kolejność działań ze strony Szkoły:

- wychowawcy przekazują umowy użyczenia nauczycielom bibliotekarzom;

- podpisanie umów przez Dyrektora Szkoły;

- przygotowanie przez n-li bibliotekarzy pakietu podręczników dla każdego ucznia z potwierdzeniem ich wypożyczenia (wydruk);

- wyznaczenie terminu i miejsca odbioru podręczników.