Zapraszamy do biblioteki szkolnej znajdującej się na parterze w Budynku A.

Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy członkowie społeczności szkolnej czyli uczniowie, rodzice i opiekunowie prawni dzieci, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Uczniowie mogą też przychodzić do czytelni w celu czytania książek na miejscu, odrobienia lekcji lub skorzystania ze stanowisk komputerowych. 

Pomimo, że nasz księgozbiór jest jeszcze w trakcie tworzenia to mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Lektury szkolne wypożyczamy zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wychowawców klas  II i III oraz przez nauczycieli języka polskiego uczących w klasach IV-VIII.