Szanowni Rodzice

Wrzesień jest miesiącem przeznaczonym na badania przesiewowe w przedszkolu, klasach zerowych i pierwszych. Na ich podstawie logopedzi zakwalifikują dzieci z poszczególnych klas na terapię. Rodzice zakwalifikowanych dzieci otrzymają od wychowawcy zgody na uczestnictwo w cotygodniowych zajęciach. Należy je wypełnić i oddać w wyznaczonym przez logopedę terminie. Zgody oddane po terminie nie będą uwzględnione.
Uczniowie oddziałów przedszkolnych będą mieli prowadzoną terapię w ramach pobytu dziecka w godzinach pracy zerówki.  
Uczniowie nauczania początkowego terapię logopedyczną będą odbywać przed lub po zajęciach lekcyjnych. 
Termin zajęć wyznaczonych przez logopedę nie podlega zmianie.  Będzie on ustalony zgodnie z planem lekcji. Nie uwzględniane będą zajęcia dodatkowe pozalekcyjne.  Informacja o zajęciach- termin i godzina zostanie przekazana w ostatnim tygodniu września.
Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem zajęć logopedycznych w ZSP6 ( strona szkoły- aktualności- dla rodzica- logopedia).
 
Uczniowie zakwalifikowani są zobowiązani posiadać:
  • papierową teczkę zamykaną na gumkę, podpisaną 
  • zeszyt min.60 kartkowy
  • papier ksero- 30 kartek
  • plastikowe słomki - cienkie
  • plastelina
  • opakowanie chusteczek higienicznych
Logopedzi