RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W GDAŃSKU

1) Przewodniczący - Olga Dragańska-Kruk

2) Zastępca Przewodniczącego - Paweł Siuber

3) Skarbnik - Ewelina Nawrocka

4) Sekretarz - Natalia Strzelec

5) Członek - Alicja Bil

6) Członek - Artur Jastrząb

7) Członek- Sandra Gering

 

Adres e-mail:

radarodzicow.sp6.gdansk@gmail.com

 

Konto główne     PKO  50 1020 1811 0000 0602 0370 2644

tu wpłacamy główną składkę 10 zł miesięcznie

(imię i nazwisko dziecka, klasa i za jaki miesiąc )

Konto  pomocnicze  PKO 46 1020 1811 0000 0302 0370 2669

 tu wpłacamy 20 zł/ jednorazowo na wyprawkę  na świetlicę/tylko dzieci na nią zapisane

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

tu wpłacamy pieniądze (20zł) na duplikat karty dostępu (imię i nazwisko dziecka, klasa i za ile kart)

 

Prosimy o dokładne opisywanie przelewów