RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W GDAŃSKU

1) Przewodniczący - Karol Bączkowski

2) Skarbnik - Ewelina Nawrocka

3) Sekretarz - Olga Dragańska-Kruk

4) Członek - Natalia Strzelec

5) Członek - Kamil Ziętara

6) Członek - Marta Kępowicz

 

Adres e-mail:

radarodzicow.sp6.gdansk@gmail.com

Nowe nr rachunków konta RR - rok szkolny 2020/2021

 

Konto główne     PKO  50 1020 1811 0000 0602 0370 2644

tu wpłacamy główną składkę 10 zł miesięcznie

(imię i nazwisko dziecka, klasa i za jaki miesiąc ) 

Konto  pomocnicze  PKO 46 1020 1811 0000 0302 0370 2669

 tu wpłacamy 20 zł/ jednorazowo na wyprawkę  na świetlicę/tylko dzieci na nią zapisane

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

tu wpłacamy pieniądze (20zł) na duplikat karty dostępu (imię i nazwisko dziecka, klasa i za ile kart)

Prosimy o dokładne opisywanie przelewów