Kontakt do Inspektora Danych Osobowych ZSP6:

p.Eliza Łuczkiewicz

iod@rodo-edu.pl