Rekrutacja - Szkoła Podstawowa nr 6

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
->Szkoła Podstawowa nr 6
->Przedszkole nr 6

  • REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ROZPOCZYNA SIĘ 

       7 MARCA 2022 R. OD GODZ. 12.00 i TRWAĆ BĘDZIE DO 18 MARCA DO GODZ. 16.00

  • PO ELEKTRONICZNYM WYPEŁNIENIU WNIOSKU, WYDRUKOWANIU GO I PODPISANIU WNIOSEK NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PLACÓWKI PIERWSZEGO WYBORU.

  • SKOMPLETOWANE DOKUMENTY W NASZEJ SZKOLE WRZUCAMY DO WRZUTNI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUD.C SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 UL.LAWENDOWE WZGÓRZE 5 BĄDŹ PRZESYŁAMY W FORMIE SKANU NA ADRES MAILOWY: sekretariat@zsp6.edu.gdansk.pl

  • PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO I KLASY USPORTOWIONEJ ODBĘDĄ SIĘ DNIA 14.03.2022 R O GODZ.15:30 W BUD.B SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6.PROSIMY KIEROWAĆ SIĘ DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO BUD.B. PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ OBUWIA SPORTOWEGO NA ZMIANĘ ORAZ  STROJU SPORTOWEGO.

WAŻNE!

  • Szanowni Rodzice dzieci rekrutujących do kl.I
Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dotyczą tylko i wyłącznie dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły. Kandydaci obwodowi zostali przyjęci na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci do kl.1 spoza obwodu składają w terminie od 31.03.22 do 07.04.2022 oświadczenie woli - zał.1.
  • Szanowni Rodzice dzieci rekrutujących do kl.0 oraz Przedszkola
Przypominamy, że w terminie od 31.03.2022 do 07.04.2022 należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia zał.nr 5 (dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej) lub deklaracji (dotyczy przedszkola).

 

 

powrót do góry