Gazetka szkolna" Lawendowe Wieści".

Skład redakcji:

Redaktor naczelna: mgr Marta Raniszewska