Dyrektor:  

mgr Piotr Szepelowski

 Wicedyrektorzy:

mgr Bartosz Chyś

mgr Katarzyna Filipska 

mgr Anna Gołębczyk

mgr Monika Rzońca

mgr Agnieszka Tyborczyk

pliki do pobrania