dyrektor 

mgr Iwona Stankiewicz

 wicedyrektorzy:

mgr Anna Dąbrowska

mgr Iwona Kołosza

mgr Beata Ryńska

mgr Monika Rzońca