Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 

Piotr Szepelowski

Wicedyrektorzy

Katarzyna Filipska

Anna Gołębczyk

Aleksnadra Krzywańska

Anna Mikołajewska

Agnieszka Tyborczyk

Monika Rzońca