Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 

Piotr Szepelowski

Wicedyrektorzy

Bartosz Chyś

Katarzyna Filipska

Anna Gołębczyk

Agnieszka Tyborczyk

Monika Rzońca