Karta rowerowa - rok szkolny 2023/2024

Uczniowie klas czwartych przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową na lekcjach techniki.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej i zostanie przeprowadzony również na lekcji techniki w II semestrze (koniec kwietnia/początek maja)

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE JUŻ W KWIETNIU 2024