Egzamin na kartę rowerową w roku szkolnym 2022/2023

dla uczniów klas IV będzie odbywał się na lekcjach techniki wg poniższego grafiku:

24.04.2023 klasy IV F, D, C egzamin teoretyczny (test) na lekcji techniki

26.04.2023 klasa IV B egzamin teoretyczny (test) na lekcji techniki

27.04.2023 klasy IV E, H egzamin teoretyczny (test) na lekcji techniki,

28.04.2023 klasy IV A, G egzamin teoretyczny (test) na lekcji techniki

04.05.2023 – 17.05.2023 egzamin poprawkowy (test) na lekcjach techniki dla wszystkich klas czwartych

15.05.2023 klasy IV F, D, C egzamin praktyczny (jazda) na lekcji techniki

17.05.2023 klasy IV B egzamin praktyczny (jazda) na lekcji techniki

18.05.2023 klasy IV E, H egzamin praktyczny (jazda) na lekcji techniki

19.05.2023 klasy IV A, G egzamin praktyczny (jazda) na lekcji techniki

22.05.2023 godz. 16.00 egzamin praktyczny (jazda) poprawkowy (dla wszystkich uczniów klas IV, którzy nie zaliczyli egzaminu praktycznego lub nie przystąpili do niego)

Uczniowie klas IV otrzymują druk arkusza zaliczeń od nauczyciela techniki, pozostali samodzielnie drukują dokument dostępny w zakładce KARTA ROWEROWA>dokumenty do pobrania.

Wszelkie pytania i zgłoszenia proszę kierować do p. Izabeli Siwiak

Egzamin na kartę rowerową w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów klas V-VIII (czyli dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w klasie IV lub nie zdali go) przeprowadzany będzie w terminach:

17.04.2023 godz. 16:00 egzamin teoretyczny (test)

24.04.2023 godz. 16:00 egzamin poprawkowy

Egzamin teoretyczny odbędzie się w sali C 1.25.

25.04.2023 godz. 15:00 egzamin praktyczny (jazda)

Szczegółowe informacje u p. Izabeli Siwiak (klasy 5-8)