Zebranie przedstawicieli RR odbędzie się 12 kwietnia (wtorek) o godz. 17:30 na szkolnej auli.
Obecność obowiązkowa.
Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP nr 6
Olga Dragańska-Kruk