Pożegnanie Absolwentów z Lawendowego Wzgórza

26 czerwca 2020 roku pierwsi Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 6 odebrali swoje świadectwa

i dokumenty zaświadczające ukończenie nauki w szkole podstawowej.

To Wyjątkowi Absolwenci, którym w tak krótkim czasie, od września 2019,  w nowym środowisku,

w nowym miejscu, udało się stworzyć zespół klasowy.

Przeszkód było wiele, ale żadna z nich nie stanęła na drodze do osiągania założonych celów.

Każdy z Absolwentów może z dumą powiedzieć, że zdobył szczyt, na który zmierzał.

Przed nimi dalsza droga, ale jesteśmy o nich spokojni.

Na pewno wykorzystają zdobyte doświadczenia na dalszych etapach krętych ścieżek życia.

Na pamiątkę każdy Absolwent symbolicznie zasadził lawendę do skrzynki.

Tak zapoczątkowaliśmy nasza nową tradycję, dzięki której powstanie uroczy Lawendowy Zakątek Absolwenta.

Nazwa tego miejsca nie jest przesądzona, czekamy na propozycje!

Dziękujemy bardzo Absolwentom za godne uczestnictwo w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020,

Rodzicom, Nauczycielom i Personelowi za pomoc w zorganizowaniu uroczystości, wsparcie i udział.

Dziękujemy Radzie Rodziców SP nr 6 za ufundowanie nagród i upominków dla Absolwentów.

Wielkie podziękowania należą się za pomoc w zakupie lawendy i podarowanie skrzynek Panu Hani Hraish z Przystanek Zdrowie

oraz Pani Dorocie Kempce i firmie Reprografia za projekt i wykonanie pamiątkowych kubków dla naszych Absolwentów.

Mamy nadzieję na dalszą miłą współpracę!