Po raz kolejny zapraszamy uczniów klas 4-8 do wspólnej zabawy i integracji zespołów klasowych.

Tym razem będziemy przywoływać Panią Wiosnę. Szczegóły konkursu w załączeniu i u wychowawców klas.

  
Życzymy dobrej zabawy

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego klas 4-8

Agnieszka Staroń-Popko i Dorota Maleszka