Dzieci z grup 0 i klas I uczestniczyły w koncercie Bajnutka " W mikołajkowym nastroju". Słuchały arii operowych, piosenek bożonarodzenowych. Wspólnie z artystami śpiewali kolędy i grali na dzwoneczkach.