KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW W KLASIE 2C
W piątek 29.01.2021, w klasie 2c
odbył się karnawałowy bal przebierańców.
W trakcie jego trwania odbył się konkurs pt.: "Zimowe EKO kreacje".
Na tą okoliczność, uczniowie chętni wziąć udział w konkursie,
wraz z rodzicami przygotowali stroje z materiałów
poddających się recyklingowi.
Pierwsze miejsce zajęła "Śnieżna pani" Emilka,
ze strojem wykonanym z gazet i foliowej reklamówki.
Drugie miejsce zajęła Zoja "Królowa śniegu",
której strój wykonany został w większości z foliowych worków,
a korona z folii bąbelkowej, plastikowej butelki, kartonu i taśmy.
Miejsce trzecie należało do "Dinozaura" Marcela,
który swoje przebranie wykonał z kartonu i gazet.
Wyróżnienie przypadło "Robotowi" Leonowi oraz "Narciarzowi" Leonardowi.
W konkursie na "Zimową EKO kreacje" wzięło udział 14 dzieci,
wszyscy otrzymali nagrody za udział.
Pozostali uczniowie przebrani byli w dowolne stroje.
Po pokazie mody przyszedł czas na tańce,
wspólne zabawy i konkursy oraz słodki poczęstunek.
Tego dnia żegnaliśmy również
odchodzących z naszej klasy Ulianę i Artura.
Życzymy im powodzenia w nowych szkołach.
Justyna Perka

https://gpe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jusperk96_edu_gdansk_pl/EXkHNG71-Y9KvHfoWJGCG9sBN-p_xHqPdeZy4tFrIinR_g