19 maja nasz szkolny chór Lavandula brał udział w Pierwszym Wojewódzkim Festiwalu Szant i piosenek marynistycznych.
Zdobyliśmy wyróżnienie.
/Anna Bazylewicz/