20 listopada, nasza szkolna społeczność,
której los dzieci osieroconych
i młodzieży nie jest obojętny,
wspólnie przeżywała Dzień Tumbo,
czyli Dzień Solidarności z Dziećmi
i Młodzieżą w Żałobie.
W tym roku w innej formule,
bo w zdecydowanej większości online,
rozmawialiśmy o stracie, śmierci,
żałobie i potrzebach osób,
które z tymi problemami muszą się mierzyć.
Dzieci z grup zerówkowych
mogły wziąć udział w zajęciach
przygotowanych przez wychowawczynie,
a rodzice wesprzeć akcję finansowo
i zapełnić puszkę
stojącą przy wejściu do szkoły.
Dziękujemy w imieniu własnym i
Fundacja Hospicyjna.
Zachęcamy do wsparcia