Uczniowie klasy 3b brali aktywny udział w grze terenowej.
W grupach wykonywali nietypowe zadania
np. liczyli schodki prowadzące do szatni,
sprawdzali jaka zupa będzie serwowana
w danym dniu, kto uczy w klasach znajdujących się na piętrze,
pisali także dyktando biegowe.
Na koniec czekała na dzieci słodka niespodzianka.
W zajęciach uczestniczyła też Pani Marta ze świetlicy,
która obserwowała pracę uczniów oraz ich wspierała.
/p. Iwona Włodarska/