Na lekcjach matematyki

uczniowie klas piątych

poznawali budowę graniastosłupów

wykonując szkielety tych brył

z patyczków i plasteliny.

Okazało się, że precyzja i dokładność

ma duże znaczenie w budowaniu brył.

Oto efekty pracy na lekcji.

/p. Agnieszka Tyborczyk/