Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

Wejście C

Godz. 8.00 - klasy 7A- C 2.07, 7B-C 1.27, 7C-C.2.08 , 8A-C 2.32

Wejście A (listy uczniów na stronie internetowej szkoły)

Godz. 9.00  – klasy 1A-A1.17, 1C-A.1.19, 1D- A1.44,1E-A 1.24,1J-A.1.41

Godz. 10.00  – klasy 1B-A1.18, 1F-A 1.23, 1G-A 1.21, 1H-A 1.44, 1I-A 1.43,1K-A. 1.17

Wejście B

Godz. 11.00 – klasy 2A-A 2.19, 2G-A. 2.24, 2C-A. 2.22, 2E-A 2.46

Godz. 12.00 – klasy 2D-A 2.28, 2F-A 2.45, 2B-A 2.21

Godz. 13.00 – klasy 3A-A 2.27, 3B-A.2.26, 3C-A. 2.47

Wejście C

Godz. 10.00 – klasy 4A-C 1.09, 4B- C 1.29, 4C-C 1.32, 4D-C 1.08

Godz. 11.00 – klasy 5A-C 2.31, 5B-C 2.27, 5C-C 1.07

Godz. 12.00 – klasy 6A-C 2.34, 6B-C 1.25, 6C-C.2.29, 6D-C 2.09

 

Godz. 9.00 - Odziały przedszkolne ( klasy 0A, 0C, 0E) AULA - wejście od strony boiska

Godz. 10.00- Oddziały przedszkolne (0B, 0D) AULA- wejście od strony boiska

We wtorek, 1.09.2020 r. o godz. 13.00,

zapraszamy uczniów i rodziców na mszę św.

z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

do koscioła parafialnego pw. bł. Doroty z Mątew w Jasieniu.

 

Nowi uczniowie proszeni są o sprawdzenie, do której klasy zostali zapisani.

Listy zostaną umieszczone we wskazanych wejściach i przy sekretariacie.