Szanowni Uczniowie oraz Rodzice

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem użyczania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz podpisaną przez rodziców / opiekunów prawnych Umową użyczenia wszyscy uczniowie zobligowani są do oddania podręczników w wyznaczonym terminie (podany w harmonogramie) i miejscu (biblioteka szkolna).

Bardzo prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zwrotu oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oddawania podręczników i książek.

Jeśli ktoś zniszczył, zalał lub zgubił podręcznik to należy zastosować się do informacji podanych oddzielnie dla każdego poziomu klasowego (zawierają m. in. wykaz i wycenę podręczników, numer konta do wpłaty oraz email, na który trzeba przesłać potwierdzenie wpłaty).

Klasa I

Klasa III

Klasa IV

Klasa VI

Klasa VII

/Beata Brylowska, Ewa Sądej/