Szanowni Rodzice oraz Uczniowie

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem użyczania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz podpisaną przez rodziców / opiekunów prawnych Umową użyczenia wszyscy uczniowie zobligowani są do oddania podręczników w wyznaczonym terminie i miejscu.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oddawania podręczników i książek oraz z harmonogramem zwrotu.

W przypadku, gdy ktoś zgubił lub zniszczył jakiś podręcznik to należy zastosować się do informacji podanych oddzielnie dla każdego poziomu wiekowego.

/Beata Brylowska, Ewa Sądej/