I Ty zostań Aniołem Stróżem…

Dzieci z klas 2 d i 2 f

włączyły się w szlachetną akcję pisania listów

do dzieci chorych na nowotwór.

Miały one na celu wywołanie uśmiechów

na twarzach małych pacjentów.

Listy były wypełnione dobrym słowem,

wsparciem i życzeniami powrotu do zdrowia.

Dzieci wykazały się niezwykłą wrażliwością i empatią.

Ze względu na sytuację epidemiczną

listy zostały przesłane drogą elektroniczną.

/p. Małgorzata Kilich/