Włączamy się w pomoc. Już w listopadzie Szkolny Dzień Tumbo.