Zachęcamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie fotograficznym. Prace dotyczą Morza Bałtyckiego (pejzaż, ludzie morza, porty, statki, budowle morskie ...)
Ø Technika prac dowolna, dopuszczalna forma obróbki komputerowej (kolaż)
Ø Zdjęcia należy przynieść wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 20 x 30 cm podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, tytuł zdjęcia) do końca listopada 2022r. do wychowawcy, który przekaże je do szkolnego koordynatora p. Bartosza Chysia- wicedyrektora ZSP 6. Zeskanowane prace zostaną z kolei przesłane do organizatora konkursu.