Konkurs literacko-plastyczny organizowanego przez ZSP nr 6  w Gdańsku w ramach Akcji Hospicyjnej dla dzieci osieroconych  

„Tumbo Pomaga”. 

Szczegółowy regulami konkursu w załączniku wraz z kartą zgłoszeniową.