Jak powiedział znany poeta Jarosław Iwaszkiewicz:
„Bo czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw
i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.”
Aby dokładnie zrozumieć sens powyższych słów,
uczniowie klasy 2f wzięli udział 5 marca 2021r. w lekcji bibliotecznej.
Dzieci podczas warsztatów dowiedzieli się, czym zajmuje się bibliotekarz,
co znajduje się w bibliotece i czytelni szkolnej
oraz w jaki sposób powinniśmy dbać o książki.
Zwieńczeniem zajęć warsztatowych było zwiedzenie biblioteki
i czytelni szkolnej oraz wypożyczenie wybranej książki.
Młodzi czytelnicy zapowiedzieli częstsze odwiedzanie tej części szkoły.
Wychowawca klasy 2f
/p. Marta Fiergolska/

Marta Fiergolska