Marysia Rowińska (AZS AWFiS Gdańsk)

laureatką XII Gali Sportu Młodzieżowego.

Nagroda przyznawana jest dla młodych sportowców

przez Miasto Gdańsk

za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku.

W tym roku gala odbywała się ze względu na pandemię

w wersji online.