Międzynarodowy Dzień Kropki

to coraz bardziej

popularne święto kreatywności, odwagi i zabawy.

0bchodzony jest 15 września.


Pierwsza porcja zdjęć przedstawia

zakropkowany dzień uczniów klas 1h, 1e, 2c, 3b.