Mikołajki w klasie 1 i,

pomimo tak niesprzyjających warunków

można uznać za udane,

głównie ze względu na niespodziewaną wizytę

PRAWDZIWEGO Mikołaja,

wraz z dwiema Mikołajkami 😊.  

Pozdrawiamy i dziękujemy!

 

/p. Agnieszka Irzyńska/