Mikołajki w klasie 3a

W piątek 4 grudnia uczniowie klasy trzeciej

podczas zajęć online obchodzili Mikołajki.

Dzieci ubrane w mikołajkowe czapki,

w dobrych humorach usiadły przed komputerami.

Podczas spotkania wysłuchały legendy

oraz piosenki o Mikołaju,

a następnie prezentowały

wykonane wcześniej piękne prace plastyczne.

Oprócz tego dzieci z radością

rozwiązywały mikołajkowe quizy

oraz opowiadały o wymarzonych prezentach.

/p. Monika Mocarska/