Rozpoczynamy nabór do gromad zuchowych i drużyn harcerskich w SP nr 6!
Szczep Bór jest częścią Hufca ZHP Gdańsk-śródmieście i działa na terenie gdańskich dzielnic Chełm, Ujeścisko-Łostowice oraz w Rotmance i Jankowie Gdańskim.
Nasze działanie rozpoczęliśmy ponad 35 lat temu, a naszą misją, jak i całego ZHP, jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań
Gromady i drużyny zrzeszają dzieci w różnym wieku:
- zuchy 1-3 klasa SP,
- harcerze 4-6 klasa SP,
- harcerze starsi 7-8 klasy SP i 1 klasa szkoły średniej
Zbiórki odbywają się co tydzień w salach szkolnych lub na zewnątrz przy sprzyjającej pogodzie. Kadrę drużyn stanowią doświadczeni instruktorzy, którzy mają odpowiednie przeszkolenie do pełnienia funkcji.
Do zobaczenia na zbiórkach!
CZUWAJ!