1 października 2021 roku, w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Sportu Szkolnego.
Jesteśmy dumni, że nasza placówka została nagrodzona za organizację tego wydarzenia!
Nasza szkoła otrzymała nagrodę za NAJLEPSZĄ RELACJĘ VIDEO! Na naszym fanpage jest wspomnienie z tego świetnego wydarzenia. Autorką video była pani Marta Raniszewska.
To wspaniała inicjatywa mobilizująca nas do aktywności fizycznej, dlatego tym bardziej cieszymy się,że w ramach nagrody będziemy mogli korzystać z materiałów Akademii Krokieta i Lamy.
Dzięki gotowym propozycjom zabaw edukacyjno-ruchowych, aktywność będzie towarzyszyła naszym uczniom nie tylko na lekcjach WF-u, ale także w salach lekcyjnych. Gratulujemy także koordynatorowi #ESSD2021 w naszej szkole – Pani Marcie Raniszewskiej, która
otrzymała indywidualne wyróżnienie.