Dnia 17 września wolontariusze z klas 4 - 8 uczestniczyli w obchodach „Dnia Sybiraka”, które odbyły się na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. 

Przedstawiciele klas ósmych wraz z opiekunem złożyli pod Pomnikiem Golgoty kwiaty w imieniu wszystkich gdańskich nauczycieli i uczniów.

Po uroczystości uczniowie wspólnie zapalili i złożyli  w tym miejscu  znicze.

/opiekunowie: Beata Brzoska, Natalia Pejas, Małgorzata Rzepecka - Brunowicz/