UCZNIOWIE KLAS 4-8 PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO INTENDENTA PO ODBIÓR KART DOSTĘPU NA OBIADY CATERINGOWE.