Telewizja Polska, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają od dziś emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej.

Zachęcamy nauczycieli do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć

dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

➡️ www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne