Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza wszystkich wolontariuszy do aktywnego udziału w kiermaszu szkolnym, który obędzie się 12go grudnia. Zadaniem wolontariuszy jest wykonanie ozdób świątecznych ( najlepiej kilku, estetycznych, porządnie wykonanych), za które będzie można otrzymać wpis do 5 godzin. Podpisane imieniem, nazwiskiem oraz klasą ozdoby proszę zostawiać w pokoju nauczycielskim w budynku C do 6 grudnia. Wolontariuszy dodatkowo prosimy o dopisanie literki „W”. Nasi młodzi społecznicy z klas 7 i 8 będą proszeni również o pomoc przy obsłudze stanowisk ( godziny wolontariatu będą zależne od czasu trwania kiermaszu). Po ustaleniach organizacyjnych co do ilości potrzebnych osób będzie można zapisywać się drogą mailową.

Pieniądze uzyskane z kiermaszu zostaną przeznaczone na zakup lektur do szkolnej biblioteki. Okres przedświąteczny to magiczny czas, więc zróbmy coś dobrego dla naszej społeczności szkolnej.

( Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu)