14 października w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste Pasowanie uczniów klas I.

Pierwszoklasiści w asyście starszych kolegów i koleżanek z klas VIII z wielkiem zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Uroczystość poprowadzili Zuzia i Leon z klasy 3c.

Dziękujemy Pani Dyrektor za przyjęcie uczniów klas I do społeczności szkolnej.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Rzepeckiej-Brunowicz oraz jej wolontariuszom za pomoc i wsparcie w przygotowaniu całej uroczystości.