Niesamowity dzień, który pokazał nam wszystkim,
że chcemy i potrafimy pomagać!
Jesteśmy dobrzy, jesteśmy szczodrzy!
Wielkie podziękowania należą się całej społeczności ZSP nr 6
za ogromne zaangażowanie, za pomysłowość, za hojność.
Dziękujemy Pani Dyrektor Iwonie Kołoszy
za wyrażenie zgody na zorganizowanie wydarzenia.
Pomysłodawczyni p. Kindze Bulińskiej kłaniamy się nisko.
P. Monice Chmieleckiej za rozkręcenie na ogromną skalę
akcji charytatywnej.
Za włączenie się do organizacji wydarzenia
podziękowania należą się:
nauczycielom fitklas,
wychowawcom klas 1-3,
nauczycielom świetlicy,
p. intendentce szkoły,
firmie SalvitPrima,
kołu wolontariatu szkolnego,
całej społeczności Przedszkola nr 6:
wychowawczyniom- p. Małgosi, p. Beatce,
p. Magdzie, p. Ewelinie,
p. Gosi, p. Oli,
p. Ani i p. Marcie,
pomocom nauczycielek- p. Krysi, p. Dorotce,
p. woźnym- p. Ani, p. Monice, p. Wiesi, p. Gosi,
p. kucharzowi Piotrowi
p. kucharkom,p. Marcie i p. Jadwidze
p. intendentce- p. Idze,
p. Edmundowi,
sponsorowi p. Haniemu Hraish
i firmie Przystanek Zdrowie
za pyszne jabłka
przekazane dla przedszkola
(sklepy przy ul. Gospody i przy ul. Pomorskiej)
oraz WSZYSTKIM, którzy nie zostali wymienieni imiennie,
a w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu akcji.
Czyńmy dobro, a ono do nas powróci!