Podziękowanie za udział w Akcji "Wielki Karton Post"
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom,
Uczniom i pracownikom szkoły,
który przynieśli żywność na zbiórkę przedświąteczną "Wielki Karton Post".
Żywność została przekazana do Caritas,
a następnie do rodzin potrzebujących.
Zachęcamy do dalszego uczestnictwa w akcjach wolontariatu
organizowanych na terenie naszej szkoły.
Koordynatorzy Akcji:
Ewa Wasilewska, Beata Brzoska,
Ewelina Karwel, Ewelina Sowińska,
Urszula Reterska