Uprzejmie informuję, że wszyscy uczniowie w szkole objęci są profilaktyczną opieką zdrowotną zgodnie
z Ustawą z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078).
Zakres świadczeń gwarantowanych w środowisku nauczania i wychowania wykonywanych przez pielęgniarkę
szkolną reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późń. zm. (Dz. U. 2021, poz. 540).

/Pielęgniarka szkolna-Diana Piotrowicz/

Szczegóły w załączniku>>>