Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1.09.2022r. na boisku szkolnym wg harmonogramu.
Oddziały „O” w tym dniu pracują w godz. 7:00-17:00 i uczestniczą w uroczystym Rozpoczęciu Roku Szkolnego
z wychowawcą o godz. 10:15. Rodzice oddziałów „0” również mogą wziąć udział w rozpoczęciu roku szkolnego. Tego dnia jest możliwość przyprowadzenia dzieci na godz 7:00.
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023:
1. Klasy 0 i I godz. 10:15
2. Klasy II i III godz. 8:45
3. Klasy IV-VIII godz. 8:00
Uczniowie klas 1 i 4 po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przechodzą do sal z wychowawcami.
Przydział sal w dniu 1.09.2022r. dla klas I (budynek A):
1. 1a-1.41
2. 1b-1.43
3. 1c-1.25
4. 1d-1.44
5. 1e-1.21
6. 1f-1.23
7. 1g-1.24
8. 1h-1.19
9. 1i-2.44
10. 1j-2.45
Przydział sal dla klas IV(budynek C):
1. 4a-1.27
2. 4b-2.34
3. 4c-1.25
4. 4d-2.33
5. 4e-1.08
6. 4f-2.07
7. 4g-2.31
8. 4h-1.32
Pozostali uczniowie klas V-VIII  oraz II- III otrzymają informację o odbywających się 2.09.2022r. zajęciach podczas rozpoczęcia roku szkolnego na boisku(nie przechodzą z wychowawcami do klas).
Listy dzieci z klas 0-I z podziałem na klasy i oddziały zostaną podane do publicznej wiadomości 30.08.2022 r.
na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na drzwiach w budynkach A i C.
Dnia 1.09.2022 r. świetlica szkolna będzie nieczynna.