Nasza szkoła weźmie w tym roku udział w czwartej edycji Sprzątania Świata 2.0 w Gdańsku, która będzie miała miejsce już w piątek.
„– Priorytetem jest nie tylko usunięcie odpadów, ale też propagowanie społecznej postawy współodpowiedzialności za czystość terenów publicznych, w kontekście pogłębiającego się problemu zaśmiecania. Pracujemy nad eliminowaniem złych, a wyrabianiem dobrych nawyków. Zapraszamy do wspólnej integracji wokół ekologicznej misji dla Gdańska - wyjaśnia Olga Goitowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.”
Akcja, której organizatorem jest Miasto Gdańsk, prowadzona jest w ramach działań edukacyjnych systemu gospodarowania odpadami komunalnymi "Czyste Miasto Gdańsk".
/Dorota Maleszka, Marlena Adamek, Marta Raniszewska/