W klasie 2a co najmniej raz w tygodniu

dzieci piszą teksty swobodne

wg koncepcji pedagogicznej

francuskiego pedagoga Celestyna Freineta,

która pozwala na autentyczne dziecięce wypowiedzi

pełne swobody w zakresie treści i struktury.

Tematem prac pisemnych są osoby,

wydarzenia obiekty czy uczucia,

które należą do prywatnego świata dziecka. J

est to trening szkolny do późniejszych

bardziej zaawansowanych ćwiczeń.

Na pierwszym planie jest temat i treść wypowiedzi,

a forma na drugim miejscu.

Nauczycielka poprawia tylko błędy ortograficzne

oraz rażące błędy stylistyczne.

Wypowiedzi dzieci są szczere i naturalne,

a co najważniejsze, wszyscy z większą chęcią

podejmują pierwsze próby pisarskie

traktując je jako coś interesującego.

Przed rozpoczęciem nauki zdalnej

dzieci pisały wiersze o jesieni,

które następnie w kreatywny sposób mieli przedstawić

np. na liściu lub kasztanie.

W zeszłym tygodniu listy do Świętego Mikołaja,

które następnie wysłali do Finlandii

(na zdjęciach są listy przed ostatecznymi poprawkami,

poprawione są już w drodze do Mikołaja:).

/p. Aleksandra Leyk/