XV Ogólnopolski Program Edukacyjny

„Trzymaj Formę”

Tak jak w poprzednim roku szkolnym tak i w tym bieżącym 2020/21, uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „ Trzymaj Formę” zorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federacją Producentów Żywności Związek Pracodawców pod patronem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocje zasad aktywnego stylu życie i zbilansowanej diety, opierając się na odpowiedzialnych wyborach jednostki.

W ramach programu szkoła zorganizowała szereg projektów edukacyjnych, jak np. „Tydzień zdrowego kręgosłupa”, „Tydzień zdrowej stopy”, szereg zawodów szkolnych i pozaszkolnych w trybie stacjonarnym i online, warsztatów profilaktycznych i lekcji WF online o tematyce prozdrowotnej, jak np. Zasady zdrowego odżywiania.; Piramida zdrowego żywienia i zasady zdrowego stylu życia.; Co to jest BMI jak je obliczać?; Obliczamy PPM i CPM korzystając z gotowego Kalkulatora kalorii. Net. ; Co to jest stres? Jak sobie z nim radzić?; Korzystny wpływ spaceru na zdrowie naszego kręgosłupa.; Higiena snu.; Znaczenie wody w organizmie- Dzień wody.; Wpływ nadmiaru cukru na organizm.; Jestem tym, co jem. , Co to jest kaloria? Itp.

Wszystkie zrealizowane akcje w ramach tego programu pomogły promować aktywność fizyczną oraz zróżnicowany i zbilansowany sposobu odżywiania się młodzieży. Traktowały problem zdrowego trybu życia całościowo, odnosząc się do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększenia zainteresowania problematyka prozdrowotną.

Na zakończenie szkolny koordynator programu złożył obszerne sprawozdania z podjętych przedsięwzięć, w wyniku czego Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 otrzymał Certyfikat uczestnictwa w programie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w zrealizowanie Programu, a w szczególności uczniom za ich codzienny trud włożony w udział we wszystkich przygotowanych akcjach, nauczycielom WF za rzeczowe przeprowadzenie szeregu zajęć WF o tematyce prozdrowotnej oraz wychowawcom za pomoc i opiekę nad uczniami podczas realizacji przygotowanych projektów oraz dyrekcji szkoły i Radzie rodziców za sponsorowanie nagród w rywalizacji sportowej.

Koordynator

Agnieszka Giedrojć- Gurin